புஷ்ப வனம் குப்பு சாமி மகள் களை பார் த்து உள்ளீ ர்களா .??அவ ரே வெளி யிட்ட அவ ரின் மக ளின் புகை ப்படம்.!! இணை யத்தில் வைர லாகும் புகை ப்படம் உள் ளே.!!

தமிழ் சினிமா திரை யுலகில்  பிரபல நாட்டு ப்புறப்  பாட ராக இருந்து வருபவர் புஷ்பவனம் குப்பு சாமி  .இவர் சன் டிவி விஜய் டிவி மக்கள் டிவி தொலைக் காட்சி கள் தனது நாட்டுப்புற ப்பாடல் எழுதி இசைய மைத்து  …

Read More

7ஜி ரெயி ன்போ கா லனி படத் தில் நடி த்த இவரை ஞாப கம் இரு க்கா.?? இவர் யாரு ன்னு தெரி யுமா .??இவ ரின் தற் போதைய நிலை என் னன்னு தெரி யுமா.??

காமெடி நடிகர் சுமன் செட்டி  ஜெயம் ரவி  அறிமு கமான  ஜெயம் படத்தில் அவர் தோழனாக அறிமுக மானா ர் .  அதை தொடர்ந்து குத்து மற்றும்   செ வன் ஜி ரெயின் போ   காலனி போன்ற படங்க ளில்   நடித் …

Read More

லொ ள்ளு சபா மனோ கருக்கு சந்தா னம் செய்த துரோ கம் .!!அப் படி என்ன செய் தார் தெரி யுமா.?? பரிதாப மான நிலை யில் மனோ கர் கூ றிய உண் மை.!!

சின்ன திரை சினிமா வில்  பிரபல விஜய்  தொலைக் காட்சியில்   இருந்து   ஏரா ளமான ஹீரோக்க ளும்   நகை ச்சுவை   நடிகர்கள்   வெள் ளித்தி ரை   சினிமா வில்   பிரபல மடை ந்துள் ளனர்.   அந்த வகை யில்  நகைச் சுவை  …

Read More

நாய கன் பட த்தில் நடி த்த இந்த குழந் தையை ஞா பகம் இரு க்கா.?? பிற்கா லத்தில் பல மொழி களிலும் அசத் திய நடி கை.!! அவ ரின் தற்போ தைய நிலை என்ன தெரி யுமா??

தமிழ்  சினிமா வில்  பல   வருடங் களாக   உச்ச  நட்சத் திரமாக   இருந்து வருபவர் நடிகர்  கமல் ஹாசன். இவர் நடிப்பில் தற்போது  வெளி யான   விக்ரம் படம் 400  கோடி க்கு   மேல் வசூல்   செய்த தன்  மூலம் தான் …

Read More

இந்த புகைப் படத்தில் இருக் கும் குழந் தை யார் தெரி யுமா.?? தற் போது வரை திரை உலகை கலக் கிக் கொண் டிருக்கும் முன்னனி நடி கர்.!! யாரு ன்னு நீங் களே பாரு ங்க.??

தமிழ் திரை உலகில்  எத்தனை யோ   நடிகர் கள் வந்திரு ந்தா லும்  தன் நடிப் பின்  மூலம்  மக்க ளின் மனதை வென்ற வர்  நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் .  இவர் நடிக் காத   கதாபா த்திரங் …

Read More

இந்த புகைப் பட த்தில் இருக் கும் குழந் தை யாரு ன்னு தெரியு தா?? ஒரு காலத்தில் இளை ஞர்க ளின் கனவு கன்னி யே இவு ங்க தான்!! யாரு ன்னு நீங் களே பாருங்க??

தமிழ் சினிமா வில்   கொடி   கட்டிப்   பறந்த  கதாநாயகிகளில்  ஒருவர் நடிகை சிம்ரன் .  இவர் விஐபி என்னும்  படத் தின்  மூலம் கதா நாயகி யாக   அறிமுக மானார் .   நேரு க்கு நேர் வாலி பஞ்ச தந்திரம் போன்ற …

Read More

நடி கை அசி னின் மக ளை பார் த்து இருக் கிங்களா?? அவங் களுக்கு இவ் ளோ பெ ரிய மகளா என ஆச்ச ர்யத்தில் ரசிகர் கள்!!புகை ப்படம் உள் ளே!!

தமி ழில்   ஜெயம் ரவி   நடி ப்பில்   வெளி வந்த   எம் குமரன் சன் ஆப்   மகா லட்சுமி  என்ற பட த்தில் ஹீரோ யினாக   நடித்த தமிழ்   சினிமா வில்  அறிமுக மானார்  நடிகை அசின்  . அதை தொடர்ந்து  …

Read More

அனே கன் படத் தில் முதலில் நடி க்க இரு ந்த நடி கர் யார் தெரி யுமா.?? தனுஷ் கிடை யாதாம் மற் றொரு பிர பலம் முன் னணி நடிக ராம்.!! இவரா என்று ஆச்சரி யத்தில் ரசிக ர்கள்.!!!

தமிழ்  சினியா வின்  முன்னணி  நடிக ராக  திகழ்ந்து  வரு பவர்  நடிகர் தனுஷ்  . இவர் தற்போது திருச்சி ற்றம் பலம் ,  கேப்டன் மில்லர் போன்ற தமிழ்  படங் களி லும்  கிராமம் என்ற  ஹாலி வுட்  படத்தை …

Read More

சில் லுனு ஒரு காதல் படத் தில் குழந் தை நட்சத் திரமாக நடித்த இவ ரை ஞா பகம் இருக் கா.?? ஆளே அடை யாளம் தெரி யாமல் ஹீரோ யின் போல மாறி ட்டா ங்களே.!! இணை யத்தில் வைர லாகும் புகைப் படங்கள்.!!

தமிழ்  சினிமா வில்  நடிகர் சூர்யா ஜோதிகா ஜோடியாக 2006 இல் வெளி யான   சில்லுனு ஒரு காதல் படம் மிகப் பெரிய  ஹிட் படமாக அமை ந்தது .  படத்தில் சூர்யா ஜோதிகா விற்கு மகளாக குட்டி ஐசுவாக நடிகை …

Read More

சூப்பர் ஸ்டார் பட த்தில் சிவகார் த்தி கேயன்.!! அடு த்த சூப்பர் ஸ்டார் ஆக திட் டமா.?? இருந் தாலும் மாஸ்ஆ இருக் கே என்று மகிழ்ச் சியில் ரசிக ர்கள்.!! எந்த படத் தில் தெரி யுமா.??

சிவகா ர்த்தி கேயன்  தற் போது  அடுத் தடுத்த  திரை ப்படங் களில்  பிஸியாக நடி த்துக் கொண் டிருக்கிறார்  . இந்த வகை யில்  பிரின்ஸ்  திரை ப்பட த்தை  தொடர்ந்து  அடுத் ததாக  நடித்த திரைப் படத்தின்  டைட்டில் …

Read More