எதிர்கால மனைவி இந்த 6 ராசியில் ஒன்றா? விட்டு விட வேண்டாம் உடனே திருமணம் செய்து விடுங்கள்! இனி மகிழ்ச்சியான மண வாழ்க்கைதான்

வரன் பார்க்கும் போதே சில ராசிக்களில் பிறந்த பெண் அமைந்தால் விட்டு விட வேண்டாம் உடனே ஓகே சொல்லி திருமணம் செய்து விடுங்கள் அந்த வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும்.சிலருக்கு மட்டுமே மனைவி கடவுள் கொடுத்த வரமாக அமையும் சிலருக்கு சாபமாக அமைந்து …

Read More

ராகு-கேது பெயர்ச்சியால் 2021 இல் அதிர்ஷ்டம் பெறப் போகும் ராசிக்காரர்கள் யார்யார் தெரியுமா?

2020 ஆம் ஆண்டு, ராகு பகவான் ஆடம்பரம் மற்றும் லட்சியங்களின் ஆட்சியாளரான ரிஷபத்திற்கு இன்று நகர்ந்துள்ளார். இந்த ராசியில் ராகு பகவான் ஏப்ரல் 2021 வரை நிலையாக இருப்பார்.இந்த பெயர்ச்சி சிலருக்கு சாதாகமான காலமாகவும், சிலருக்கு சவால் நிறைந்ததாகவும், ரோலர் கோஸ்டரில் …

Read More