ந டிகை மீ னாவை கா தல் வ சப் படு த்திய நடி கர்..!! அவ ரைப் ப ற்றி ப லான வி ஷயங் கள் தெ ரிந்து த ப்பி த்த மீனா..!! யா ர் அந் த பி ளேபா ய் நடி கர் தெ ரியு மா?..

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ரஜினி மற்றும் கமல் .இதில் நடிகர் ரஜினி நடிப்பில் வெளியான அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் திரைப்படத்தின் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமா பயணத்தை தொடங்கியவர் நடிகை மீனா. தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய பல முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து இவர் பணியாற்றி உள்ளார். இன்று வரையிலும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமாகவே இருக்கிறார்.

அதற்கு காரணம் இப்போது இருக்கும் நடிகைகள் அனைவரும் ஓவர் பந்தா காட்டி வருகிறார்கள். ஆனால் மீனா தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு இன்று இருப்பார். மேலும் பல நடிகர்கள் இவரின் மீது கா தல் வ சப் பட்டுள்ள னர். ஆனால் அவருக்கெல்லாம் மசியாக மீனா சில காலங்கள் நடிகர் பிரபுதேவா உடன் காத ல் உற விலி ருந்து வந் துள் ளார்.

டபுள்ஸ் என்ற திரைப்படத்தில் நடிகை மீனாவும் பிரபுதேவாவும் இணைந்து நடித்திருப்பார்கள். இப்படத்தின் போது இவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெ ருக் க மாக ப ழக ஆர ம்பித் தனர். குறிப்பாக இப்படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் பாடல் காட்சிகளில் இவர்கள் ரொ ம்ப நெ ருங் கி நடித் த இரு ப்பார் கள். இதற்கு முன்னரே நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என்ற திரைப்படத்தில்.

இவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து நடித்துள்ளனர். ஆனால் டபுள்ஸ் திரைப்படத்தில் தான் இவர்களுக்கு ஓவர் நெ ரு க்கம் இரு ந் தது. அப்போது இந்த செய்தியானது சினிமா வட் டாரங்களி ல் வெ ளியாகி ப ரபர ப் பை ஏற் படு த்தியது இத னைத் தொடர் ந்து நடிகை மீனா வுக்கு நெரு க்கமாக இரு க்கும் பல ரும். நடிகர் பிரபுதேவா பெ ண்க ள் வி ஷய த்தி ல் மிக வும் மோ ச மானவர்  என்று .

அவர் மீது ஏக ப் பட்ட பு கா ர்க ளை கூ றி னார். அதுமட்டுமின்றி நடிகர் பிரபுதேவாவுடன் இணைந்து நடித்த காயத்ரி ஜெயராம் ராதிகா சவுத்ரி சங்கீதா போன்ற நடிகைகள் பி ரபுதேவா வை பற்றி பல உ ண் மைக ளை  நடிகை மீ னாவிட ம் கூறி யுள்ள னர். இதனை எல்லாம் கேட்ட மீனா அ திர் ந்து போ ய்.

இப்படி ஒரு வாழ் க்கை யை ந மக்கு வே ணாம் என முடி வு எடு த்து பிரபு தேவா விட மிருந்து விலகி விட் டார் .அதன் பிறகு நடிப்பு மட்டு மே கவ னம் செ லுத்தி சில வரு டங்க ளுக்கு பின் வித்தியாசாகர் என் பவ ரை நடிகர் மீ னா திரும ணம் செ ய்து கொண்  டார். இத்தகவல் தற்போது இணை யத் தில் வெளியாகி வைரளாகி  வருகிறது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *