புஷ்ப வனம் குப்பு சாமி மகள் களை பார் த்து உள்ளீ ர்களா .??அவ ரே வெளி யிட்ட அவ ரின் மக ளின் புகை ப்படம்.!! இணை யத்தில் வைர லாகும் புகை ப்படம் உள் ளே.!!

தமிழ் சினிமா திரை யுலகில்  பிரபல நாட்டு ப்புறப்  பாட ராக இருந்து வருபவர் புஷ்பவனம் குப்பு சாமி  .இவர் சன் டிவி விஜய் டிவி மக்கள் டிவி தொலைக் காட்சி கள் தனது நாட்டுப்புற ப்பாடல் எழுதி இசைய மைத்து  தொலை க்காட்சி  நிகழ்ச்சி நடத்தி  வரு கிறார்  . மேலும் தமிழக அரசின் கலைமா மணி  விருது  பெற்று ள்ளார்.

இவர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றிய அனிதா  என்பவரை திருமணம் செய்து கொண் டார்.   இவரும் தற்போது பிரபல   பாடகி யாக   வலம் வரு கிறார்  . இந்த தம்பதி யினர் சேர்ந்து வெளிநாடுகளிலும் கச்சேரி நடத்தி   நாடு புற   இசை யை   வளர் த்து  கொண்டி ருக்கி ன்றனர் .

இவர் களுக்கு இரு மகள் கள் உள் ளனர் .  அதில் பல்லவி என்பவர் மருத் துவர் .  இந்த நிலையில் சமீப த்தில் பல்ல விக்கும்  கௌதம் என்பவ ருக்கும்  திரு மணம்   நடை பெற்றது  . சென் னையில் உள்ள லீலா பேலஸ்  அவர் களது   திருமணம் நடை பெ ற்றது  .  இந்த செய்தியை

மற்றும் திரு மண   புகைப் படங் களை  தனது சமூக வலைத்த ளங் களில்  வெளியிட்டு உள்ளார். இதனை  இணையத்தில் வைரல் ஆக்கி வருகின்றனர் .அவர்களின் திருமண   புகை ப்படம் வெளியிட்ட புகைப் படங் கள் இணை யத்தில்  வைர லாகி  கொண்டி ருக்கிறது .

இவரின் மகள்  திருமண த்திற்கு  பல முன்னணி திரைப்  பிரபல ங்கள்  கலந்து கொண்டு வாழ்த்தி வந்தனர் .  இவர் அதனை சமூக  வலை தளங் களில்    வைரல்  கொண்டி ருக்கின் றன என்பது குறிப் பிடத் தக்கது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *