நடி கை அசி னின் மக ளை பார் த்து இருக் கிங்களா?? அவங் களுக்கு இவ் ளோ பெ ரிய மகளா என ஆச்ச ர்யத்தில் ரசிகர் கள்!!புகை ப்படம் உள் ளே!!

தமி ழில்   ஜெயம் ரவி   நடி ப்பில்   வெளி வந்த   எம் குமரன் சன் ஆப்   மகா லட்சுமி  என்ற பட த்தில் ஹீரோ யினாக   நடித்த தமிழ்   சினிமா வில்  அறிமுக மானார்  நடிகை அசின்  . அதை தொடர்ந்து  அஜித் விஜய் கமல் சூர்யா என பல முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்   ஜோடி சேர்ந்து நடித்த முன்னணி நடிகை யாக வலம் வந்தார் .

இவர் தமிழ்  மட்டு மின்றி  இந்தி மலை யாளம்   படங்க ளிலும்   நடித்து வந்தார்   இவரு கென்ன ஏகப்பட்ட   ரசிகர் கள்   பட்டளம்  உரு வானது  .  இவர் தனது 2016 ஆம் ஆண்டு ராகுல் ஷர்மா என்ப வரை   காதலி த்து   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார் .

இவர்க ளுக்கு   அரின் என்ற மகள் உள் ளார் .   நடிகை அசின் அவ்வப் போது சமூக வலைத ளங்களில்   தனது மகள்   புகைப் படங் களை  வெளி யிடுவார் .  இந்த நிலை யில் அவர் தற் போது மகளின்   படங் களை   வெளி இட்டு ள்ளார் .  இந்த புகைப் படத்தை பார்த்த ரசிக ர்கள் அசினின் மகள் எவ் வளவு பெரிதாக வள ர்ந்து வி ட்டார்

என்று கேட்டு   வருகி ன்றனர்  . தான் நடி கையாக   இருந்த கால த்தில்   நடிகர்க ளுடன்   நடித் து  பல வெற்றி படங் களை   கொடு த்தார் அசின்  .திரும ணத்திற்கு   பின் எந்த படத்தி லும் நடிக்க வில்லை .  திருமண த்துக்கு பின் பல   நடிகை கள்   திரைத்து றையில்

நடித்துக்   கொண்டு தான்   இருக் கிறா ர்கள் .  ஆனால் அசின் மட்டும்   திரைது றையை   விட்டு ஒதுங்கியே உள்ளார்  . இவர் மீண்டும் கம்பேக்   கொடு ப்பார் என்று அவர்      ர சிக ர்கள்  எதிர் பார்த்துக்   கொண்டி ருக்கிறனர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *