இந்த புகைப் படத்தில் இருக் கும் குழந் தை யார் தெரி யுமா.?? தற் போது வரை திரை உலகை கலக் கிக் கொண் டிருக்கும் முன்னனி நடி கர்.!! யாரு ன்னு நீங் களே பாரு ங்க.??

தமிழ் திரை உலகில்  எத்தனை யோ   நடிகர் கள் வந்திரு ந்தா லும்  தன் நடிப் பின்  மூலம்  மக்க ளின் மனதை வென்ற வர்  நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் .  இவர் நடிக் காத   கதாபா த்திரங் களே இல்லை .  புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா என்பது போன்று  இவரு க்கு   பிறந்த மகன் தான் பிரபு

இவரும் தன் கால கட்ட த்தில்   சிறந்த  படங் களை  நடித்து   தனக் கென   ஒரு  அங்கீகா ரத்தை   பெற்றுக் கொண் டவர் .  இவர் பி வாசு   இயக் கத்தில்   வெளி வந்த  சின்னத்  தம்பி  திரை ப்படத் தின் மூலம் தன்னு டைய   சிறப் பான நடிப் பினை  வெளிப் படுத்தி   இருந் தார்  . அந்த படம்   திரையர ங்குகளில்

பல நாட்கள் ஓடி  சாத னை  படை த்தது .  இவர் புனிதா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண் டார் .  இவரின் மகன் தான் விக்ரம் பிரபு .  தமிழ் சினிமா வாரிசு   நடிக ர்களின்   இவரும் ஒருவர் .  பிரபு சாலமன் இயக்க த்தில்   கும்கி   திரைப்ப டத்தின்   மூலம் தமிழ் திரை உலகுக்கு  அறிமு கம் ஆனார்  . முதல் படத்தில் வெற்றி கண்டு பிறகு வெற்றி படங் களை

கொடுத் துக் கொண் டிருக்கும் இவர் தற்போது   பொன் னியின்   செல்வன் படத்தில்   நடித்து ள்ளார். தற்போது பிரபு தனது சிறுவயது   புகைப் படத்தை   இணைய த்தில்   வெளியிட்டு வைரல் ஆக்கிக் கொண்டி ருக்கிறார் .  பிரபு  என்ன தான்  சிவாஜி யின்  மகனாக திரைக்கு வந்து   இருந்தா லும்   பல ஹிட் திரைப்ப டங்க ளை   கொடுத்து   தனக் கென்று

தனியே  அங்கீ காரத்  தை பெற்றுக் கொண் டார் . அவர்   ஹீரோ வாக  மட்டும ல்லா மல்  தற்போது பல படங்களில்   குணசி த்திர   நடிகரா கவும்   நடித்து அசத்தி கொண்டு இருக் கிறார் .  இவர் தற்போது விஜய் நடிக்கும் வாரிசு படத் திலும்   நடித்துக் கொண் டிருக் கிறார்  என்பது  குறிப் பிடத்த க்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *