அனே கன் படத் தில் முதலில் நடி க்க இரு ந்த நடி கர் யார் தெரி யுமா.?? தனுஷ் கிடை யாதாம் மற் றொரு பிர பலம் முன் னணி நடிக ராம்.!! இவரா என்று ஆச்சரி யத்தில் ரசிக ர்கள்.!!!

தமிழ்  சினியா வின்  முன்னணி  நடிக ராக  திகழ்ந்து  வரு பவர்  நடிகர் தனுஷ்  . இவர் தற்போது திருச்சி ற்றம் பலம் ,  கேப்டன் மில்லர் போன்ற தமிழ்  படங் களி லும்  கிராமம் என்ற  ஹாலி வுட்  படத்தை முடித்து விட்டு  அதற்கான பிரமோ ஷன்  வேலை களில்  ஈடுபட்டு வருகிறார் .  தற்போது இருக்கும் தமிழ் சினிமாவில் பாலிவுட்  ஹாலி வுட் என கலக்கி   கொண் டிருக்கும்

ஒரு முக்கிய நடிகர் தனுஷ்  .  வித்தி யாச மான   கதைகள த்தை யும்   வித்தி யாச மான   கேரக் டர்க ளையும் நடித்து வருபவர் நடிகர் தனுஷ்  .  இவர் நடிப் பில்   கேவி ஆனந்த்   இயக் கத்தில்  வெளிவந்த படம் தான் அநேகன் .  தற் போது அந்த   படத் தை   பற்றிய   சுவா ரஸ்ய மான   தகவல் ஒன்று   கிடை த்து ள்ளது .

இயக் குனர்  முதலில் இந்த படத் தில்  தனுஷ் நடிக்க வைக்க   திட்ட மிட  வில்லை யாம்  மற்றும் ஒரு பிரபல நடிகரை தா ன் இந்த படத்தில் நடிக்க வைக்க   திட்ட மிட்டா ராம் .  அவர் மறுத்த பின்பு தான் இந்த படம் தனுஷுக்கு   வந்த தாம்  .  அந்த பிரபல நடிகர் வேறு   யாரு மில்லை   தளபதி விஜய் நான் .  இயக் குனர் முதலில்   ஹீரோ வாக   நடிப்பத ற்காக

தளபதி விஜய் இடம் தான் கதையை   சொன் னாராம்  .  அவர்  இப் போது   இந்த   கதை யில்   என்னால் நடிக்க முடியாது என்று   மறுத்து விட்டா ராம் .  அதன் பின்தான்  தனுஷ்  இடம் இந்த   கதை யை கூறி தனுஷ் நடித்து அந்த படம்   வெளி வந்தது   .  வித்தி யாச மான  கதை கள த்தை கொண்ட அந்த படம்   ரசிக ர்கள் மத்தியில் நல்ல   வரவே ற்பு   கிடை தாலும்   வசூல் ரீதியாக சற்று  பின் தங்கி   இருந்தது .

ஆனால் விஜய் 2015ல் புலி என்ற   படத் தில்   தான் நடித் திரு ந்தார் .  தற் போது   வம்ஷி   இயக் கத்தில் வாரிசு படத்தில் நடித்து  வருகி றார்  . அதில்  ராஷ் மிகா மந்தனா ,  குஷ்பூ .  பிரகா ஷ்ராஜ்  , ச ரத்கு மார்   என்று பல முன்னணி   நட்சத்தி ரங்கள்   நடித்து வரு கின் றனர் .  மேலும் அந்த   படத்தி ற்கு    தமன் இசை அமைக்க உள்ளா ர் .  இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கல் அல்லது மே   மாதத் தில்  வெளியா கும் என கூறப் படுகிறது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *