சூப்பர் ஸ்டார் பட த்தில் சிவகார் த்தி கேயன்.!! அடு த்த சூப்பர் ஸ்டார் ஆக திட் டமா.?? இருந் தாலும் மாஸ்ஆ இருக் கே என்று மகிழ்ச் சியில் ரசிக ர்கள்.!! எந்த படத் தில் தெரி யுமா.??

சிவகா ர்த்தி கேயன்  தற் போது  அடுத் தடுத்த  திரை ப்படங் களில்  பிஸியாக நடி த்துக் கொண் டிருக்கிறார்  . இந்த வகை யில்  பிரின்ஸ்  திரை ப்பட த்தை  தொடர்ந்து  அடுத் ததாக  நடித்த திரைப் படத்தின்  டைட்டில் பட குழு   தற் போது  அதிகார பூர்வமாக  வெளியி ட்டுள்ளது .  மாவீரன் என்று அறிவிக்க ப்பட்டி ருக்கும்  அந்த திரை ப்பட த்தை   மண் டேலா  திரைப்ப டத்தை   இயக்கிய  அஸ் வின்  இயக் குகிறார்.

தமிழ்  மற் றும்  தெலு ங்கு  இரு  மொழி களில்  உரு வாகும்  இந்த  திரைப் படத்தை  சாந்தி   டா க்கிஸ் தயாரி க்கிறது .  படத்தின்  தலைப் பையே   ஒரு டீசர் போன்ற  வெளி யிட்டு  இருப்பது படத்தின் மீதான எதிர் பார்ப்பை   தூண்டி இருக் கிறது .  மேலும்  இந்த டீசரை  பார்க் கும்  போது இதுதான் கதை யாக இரு க்கும்

என்று பலர் கதையை கூறி  வருகி ன் றனர்  .  சாதாரண எழை   குடும் பத்தில்   இருக்கும் நபர் ஏரியா மக்களு க்காக   ஹீரோ வாக   மாறு கிறார்  . அவர் அவர்க ளுக்கு ஏற்படும் பிரச்ச னைகளை தீர்த்து வைப் பாரா   இல்  லையா   என்பது தான் கதை   என்பது போன்று 90s   கதை யை  இணை  யத்தில் பரப்பி வருகின் றனர் .  சிவா வின் கெட்ட ப்பும் 80s ஐ   பிரதிப லிக்கிறது

அதிலும் தளபதி   படத் தில்   வரும் சூப்பர் ஸ்டார்   ரஜினி  யை   போன்று  இருக் கிறது . அதுமட் டுமல்ல இந்த படத்தின்   த லை ப்பும்   வந்த சூப்பர் ஸ்டா ரின்  மாவீரன் திரைப் படத்தில் அவர்   அநியாய த்திற்கு எதிராக தட்டி கேட்கும் ஒரு   நபரா கவே   தான் இருப் பார் .  அந்த வகையில் சிவக் கார்த்தி கேயன் படத்தின் தலை ப்பை மட்டும்

அல் லாமல் வழக் கமான சூப்பர் ஸ்டார் கதை என்று   சொல்ல ப்படும்   கதையை யும்  எடுத்து நடித்து ள்ளார் .  இவர் தனது படங்க ளில் எல்லாம் ரஜினி குறித்து ஏதாவது ஒரு   காட்  சியை   வைத்து விடுவார் .  கடைசியாக இவர் நடிப்பில்  வெளி வந்த   டான் திரை ப்படம் அந்த போன்று பல   காட்சி கள்  இருந்தது. இதனால்   தொட ர்ந்து   சூப்பர் ஸ்டார் பின் தொடர்ந்து வருபவர் t தற்போது சூப்பர் ஸ்டார் கதையில் நடத்து   இருக் கிறார்  . டாக்டர் டான் வெற்றி யின்

மூலம் முன் னணி   நடிகராக   இருந் தாலும்   சிவகார்த் திகே யன்   தற்போது இந்த படத்தில் வெற்றி அடைந்து விட்டால் அவரின்  மார்க் கெட்   வேற லெவ லுக்கு போயிடும் .  சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி காந்த் பல வருடங் களாக   தமிழ் சினிமா வின்  சூப்பர் ஸ்டார் ஆக இருந்து வருகிறார் அவரது   ஸ்டை லையும் தற்போது அவரது டைட்டில்   கதை யையும்   எடுத்து நடித்து தனது நட்சத்திர   அந்த ஸ்தை   தக்க வைக்க உள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *