ச ற் று மு ன் விஜய் பட பிரபல தமிழ் இயக்குனர் தி டீ ர் ம ர ணம் க ண்ணீரில் திரையுலகம்…

Cinema

விஜய் நடிப்பில் வெளியான வேட்டைக்காரன் திரைப்படத்தை இயக்கிய பாபு சிவன் உ ட ல் நலக் குறை வா ல் கா ல மானா ர். 2009 ஆம் ஆண்டு விஜய், அனுஷ்கா நடிப்பில் வெளியான படம் வே ட்டை க் காரன். இந்தப் படத்தை இயக்கியவர் பாபு சிவன். இயக்குநர் தரணியிடம் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்துள்ளார். தரணி இயக்கத்தில் வெளியான விஜய்யின் குருவி படத்தில் வசனம் எழுதியிருந்தார். இதையடுத்து 2017 ஆம் ஆண்டு வெளியான விஜய்யின் பைரவா படத்தில் கதைப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தார்.

இயக்குநர் பாபு சிவன் இரண்டு நாட்களுக் கு முன்னர் உ டல் ந லம் பா தி க் க ப் ப ட் டு சென்னையில் உள்ள ரா ஜீ வ் கா ந் தி அரசு ம ரு த் து வம னையில் அ னு ம தி க் க ப்ப ட் டு சி கி ச்சை பெற்று வந்தார். இந் நி லை யி ல் சி கி ச்சை பல னி ன்றி க ல் லீரல் செய லி ழ ப்பு கா ர ண மா க அவர் உ யி ரி ழந்தார் என்று கூறப்படுகிறது.

வேட்டைக்காரன் படத்தை இயக்கிய பிறகு வேறு எந்த படத்தையும் இயக்காமல் இருந்த வந்த பாபு சிவன் சன் டீவியில் ஒ ளி பர ப் பா கி வந்த ராசாத்தி என்ற சீ ரி யலை இயக்கி வந்தார். இயக்குநர் பாபு சிவனுக்கு ஒரு மனைவியும், இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *