மரத்தில் தொ ங்கிய நிலையில் பா ம்பு… வே ட்டைக்கு கீழே காத்திருந்த கீ ரி! இறுதியில் நடந்தது என்ன?

News

மரத்தில் தொ ங்கிக் கொண்டு இருந்த பா ம் பு ஒன்றைக் கீழே இருந்த கீரிப்பிள்ளை தா வி பி டித்து இ ழுத்துச் செல்லும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. பொதுவாக கீரி பா ம்பு இரண்டுக்கும் இடையே நடக்கும் ச ண் டை நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே. அந்தவகையில் மரக்கிளையில் இருந்த பா ம் பு ஒன்றை கீரிப்பிள்ளை தா வி பி டித்து இழு த்துச் செல்லும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.

மகாராஷ்டிராவின் மேற்கு நாசிக் பிரிவின் துணை வ னத்துறை அலுவலகம் இந்த வீடியோ காட்சியை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. சுமார் 45 வினாடிகள் மட்டும் ஓடும் இந்த வீடியோ காட்சியில் பா ம் பு ஒன்று மரக்கிளைகளில் தொங்கிக்கொண்டிருக்க, கீழே இருக்கும் கீரிப்பிள்ளை ஒன்று மேலே தா வி அந்த பா ம் பை க ழு த்து பி டி யாக பி டி த்து இ ழுத்து செல்கிறது.

கீரியின் வா யில் சி க் கி க்கொண்ட பா ம்பு கீ ரியின் பி டியி லிருந்து த ப் பி க்கமுடியாமல் த வி க் கிறது.
இந்த வீடியோ காட்சி தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகிவருகிறது. இதோ அந்த வீடியோ காட்சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *